Atradius

Online testplatform/ Bannere/ Direct mails

Baggrund

Forsikringer er i forvejen et lavinteresseområde for de fleste. Og når man som Atradius er specialiseret i noget så teknisk som kreditforsikring, er der særdeles svært at få kunderne i tale – før skaden altså er sket. De ønskede derfor at åbne potentielle kunders øjne for faren ved at være uforsikret og på en tilgængelig og troværdig måde formidle vigtigheden af en kreditforsikring.

"Resultaterne var så gode, at vi efterfølgende hjalp Atradius med at rulle løsningen ud i Sverige, Holland, Belgien og England."

Løsning

Vi udviklede Risikotesten, som var en digital dramatisering af kreditforsikringen. Med 12 spørgsmål afdækkede vi kundens risikoprofil og gav dem relevant, dybdegående viden om kreditforsikring. Under testen fik kunderne mulighed for at benchmarke i forhold til andre virksomheder. Risikotesten blev aktiveret gennem bannere og direct mails.